Általános Szerződési Feltételek

/
Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató adatai

Cheblon Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Cheblon Kft.

Székhelye: 8419 Csesznek, Wathay Ferenc utca 31.
Cégjegyzékszám: 19-09-520820
Adószám: 26302168-2-19

 1. Általános rendelkezések
  1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Szolgáltató tulajdonában lévő Ferrata Vendégház (8419 Csesznek, Wathay Ferenc utca 55-57.) nevében (a továbbiakban: „Szolgáltató”) szálláshely-szolgáltatási szerződést köt Vendégeivel.
  2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.
 1. Fogalommeghatározás
 • Szállásadó/Szolgáltató: jelen ÁSZF alkalmazásában a Cheblon Kft.
 • Vendég/Szerződő Fél: Egy belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy, aki szálláshely-szolgáltatást vesz igénybe, szálláshely-szolgáltatási szerződést megköt. A vendég általában egyúttal a szerződő fél.
 • Szálláshely-szolgáltatási szerződés: A Szállásadó és a Szerződő Fél között megkötött szerződés, amely tartalmának közelebbi szabályozása az alábbiakban történik.
 • Felek/ Szerződő Felek: Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak.
 1. Szerződő Felek
  1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).
  2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
 1. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
  1. A Szolgáltató foglalás iránti igényt online foglalási rendszerén keresztül, e-mailben, továbbá postai levél formájában, valamint szállásközvetítő portálokon keresztül (írásban) fogad el. Bármilyen foglalás csak e-mailes megerősítés után érvényes. Online foglalási rendszeren keresztül leadott foglalás esetén kérjük, hogy a foglalási űrlapon megadott adatok helyességét, különösen az elérhetőségi és érkezési adatok vonatkozásában ellenőrizni szíveskedjen.
  2. Amennyiben a vendég a foglalásban megadott telefonszámon, illetve e-mail címen nem elérhető vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére, a szállásadó fenntartja a foglalás indokolás nélküli törlésének jogát, mellyel az szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó jogigény is megszűnik.
  3. A szerződés a Vendég foglalására a Szolgáltató által írásban megküldött ajánlat elfogadásával és annak megerősítésével jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül, egyidejűleg a Szolgáltató által kibocsátott, jelen ÁSZF elfogadását is jelenti.
  4. Szállásközvetítő portálokon keresztül leadott foglalás esetén a szerződés a közvetítő által megküldött visszaigazolás napján a visszaigazolásban szereplő Vendéggel, mint Szerződő féllel jön létre és az ezen foglalások alapján létrejött szerződésekre is a Szolgáltató honlapján megtalálható Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
  5. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződéskötésnek.
  6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szállásfoglalás visszaigazolásában meghatározott összegű – alapvetően 50% mértékű – előleg fizetését kösse ki amely nem visszatérítendő. Amennyiben az előleg a visszaigazolásban kitűzött határnapig nem érkezik be, akkor a Szolgáltató a szerződéstől egyoldalúan elállhat, ebben az esetben az ajánlati kötöttsége és szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. Az előleg meg nem fizetése esetén a szerződés Szolgáltató általi írásbeli felmondása hiányában a foglaláskor létrejött szolgáltatási szerződés továbbra is érvényben marad és a vendég általi lemondás, illetve meg nem jelenés esetén a szerződés 5. pontjában meghatározott kötbér fizetési kötelezettségek érvényesek.
  7. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
   1. 4.7.1.Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. Ebben az esetben szállásdíjat nem térítünk vissza. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
   2. 4.7.2.A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
   3. 4.7.3.A szállás-szolgáltatás szállás korábbi időpontban való elfoglalásához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
  8. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
 1. Lemondási feltételek
  1. A megrendelt szállás kötbér fizetése mellett mondható le. A kötbér mértéke a foglalás összegének 50%-a.
  2. Lemondást és módosítást kizárólag írásos formában tudunk elfogadni.
  3. 8 főt meghaladó csoportos foglalás esetére a 4.6. pont szerinti előleg megfizetése változatlanul szükséges.
  4. Lemondás vagy a lemondás elmaradása esetén a kötbér fizetésétől függetlenül a szállásadó szálláshely-szolgáltatási kötelezettsége megszűnik és jogosult az igénybe nem vett szobát más vendég részére kiadni.
  5. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 16:00 órát követően megszűnik.
  6. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 óráig nem érkezik meg, vagy írásban nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesíthet. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
  7. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek, csomagajánlatainak foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.
  8. Szállásközvetítő portálokon (booking.com, szallas.hu) keresztül leadott foglalások esetén a lemondási feltételek a fentiektől eltérőek lehetnek és ezen szerződések esetén a foglalás időpontjában a portálokon megjelenő adatlapunkon szereplő és a visszaigazolásban is meghatározott lemondási feltételeket alkalmazzuk.
 1. Árak
  1. A honlapunkon meghirdetett előfoglalási árak kizárólag az érkezés napját megelőző 45. napnál korábbi foglalásokra érvényesek. A szálláshely standard szobaárai a szálláshely szobáiban, vagy a Recepción kerülnek kifüggesztésre.
  2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
  3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket előzetes értesítés mellett áthárítja a Szerződő félre.
  4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapunkon (www.ferratavendeghaz.hu) kerülnek meghirdetésre.
  5. Családi kedvezmények
   1. 6.5.1.Egy gyermek 2,99 éves koráig a szállás ingyenes, amennyiben két szülővel egy szobában tartózkodik. Egynél több 3 év alatti, illetve 3 éves kor feletti gyermekek elhelyezése pótágy felár megfizetése ellenében történik. 14 éves kor felett teljes szállásdíjat számítunk fel.
 1. Fizetés módja, garancia
  1. A Szolgáltató a Szerződő Fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére, a szállásdíjra és az idegenforgalmi adó fizetésére érkezéskor tart igényt.
  2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;
   1. 7.2.1.kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,
   2. 7.2.2.kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére
   3. 7.2.3.Vendég a szállás megrendelésével, illetve az előleg megfizetésével elismeri a jelen feltételek szerint szolgáltatási szerződés létrejöttét és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 5. pontban foglaltak szerint fizetendő kötbér összegét az általa megfizetett előleg összegéből Szolgáltató levonja.
  3. A Szerződő Fél számláját kiegyenlítheti forintban, és/vagy
   1. 7.3.1.bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes valuta vételi árfolyamán történik.
   2. 7.3.2.a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket – bankkártya, Szép kártya (MKB, K&H, OTP) – melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.
  4. Előleg fizetéssel biztosított foglalás lemondása esetén Szolgáltató a megfizetett előleg összegéből visszafizetést teljesít. A visszafizetésre kerülő összeg
   1. 7.4.1.a befizetett előleg teljes összege akkor, ha a Szerződő fél az 5. pontban leírtak alapján kötbér fizetésére nem kötelezett,
   2. 7.4.2.a befizetett előlegnek az 5. pontban meghatározott kötbért meghaladó része, ha a Szerződő fél a szállást az 5. pontban meghatározott kötbérmentes lemondási időn túl mondja le.
   3. 7.4.3.A visszafizetést Szolgáltató a Szerződő fél által megadott számú bankszámlára történő banki átutalással teljesíti a jogalap tisztázását követő 8 munkanapon belül.
  5. Bármely 7.2. – 7.4. pontokban meghatározott fizetési és visszafizetési mód alkalmazásával kapcsolatban felmerült költség a megrendelőt, mint Szerződő Felet terheli.
  6. Ha bármilyen ok miatt a Szerződő Fél/Vendég által előre lefoglalt időszak vége előtt távozik a szállásról, abban az esetben is köteles a lefoglalt éjszakák szállásdíját kifizetni.
  7. Az idegenforgalmi adót nem lehet Szép kártyával fizetni.
 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
  1. A Vendég a szálláshely szobáit az érkezés napján 14:00 órától 18:00 óráig foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out). Amennyiben a vendég 18.00 óra után tervez megérkezni, azt feltétlenül szükséges telefonon vagy írásban jelezni a szállásadó felé.
  2. Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 8:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka felszámításra kerül.
  3. A vendégek részére nyújtott nem szállás szolgáltatás (egyéb szolgáltatások: játszótér, medence, jakuzzi, szauna) igénybevételi feltételeit a házirend határozza meg, mely a szolgáltatás helyén kerül kifüggesztésre. Apartman esetében a szálláshely az érkezéskor a helyszínen fizetendő, 100.000 Ft mértékű kauciót fizetését írhatja elő, de ettől egyoldalúan el is tekinthet. A szállás és egyéb szolgáltatásoknak a vendégnek felróható okból történt nem rendeltetésszerű használata esetén egyszeri 20.000 Ft-os rendkívüli takarítási költséget számolunk fel és fenntartjuk a jogot a berendezésekben keletkezett károk megtérítésének követelésére.
  4. A wifi használat ingyenes, melynek jelszava a recepción elkérhető.
  5. Az egyéb szolgáltatások, azaz a játszótér és a medence, szauna valamint a jakuzzi ingyen használható, de csak saját felelősségre.
  6. Masszás szolgáltatásra előre egyeztetett időpontban van lehetőség melyről bővebb felvilágosítás a recepción kérhető.
  7. A szálláshelyen az itt tartózkodás ideje alatt szobánkként legfeljebb 2 db parkoló díjmentesen áll a vendégek rendelkezésére a szabad helyek függvényében. Kijelentkezés után – előzetes bejelentés alapján – a vendég gépkocsija legfeljebb 14 óráig további díj megfizetése nélkül a parkolóban maradhat, ezt követően napi 5.000 Ft parkolási díjat számítunk fel.
  8. A behajtó és a parkoló területén a mindenkori KRESZ szabályok vannak érvényben. A megengedett sebességhatár 5 km/h.
  9. A parkoló területén nem lehet a gépjárművön nagyobb szerelést, karbantartást végezni. Kisebb javítás, karbantartás megengedett mindaddig, míg a terület tisztasága nem veszélyeztetett.
 1. Háziállatok, dohányzás
  1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat behozatalára nincs lehetőség.
  2. A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Dohányozni csak az erre kijelölt területen lehet.
  3. Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület tűzbiztonsági berendezése működésbe lép vagy az épület berendezéseiben kár keletkezik az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles. A szobában történő dohányzás esetén távozáskor 20.000 Ft extra takarítási díjat számolunk fel.
  4. A kijelölt helyeken történő dohányzás esetén az udvaron, és a vendégház teljes területén cigaretta csikkek elhelyezése tilos, azokat összegyűjtve a szemetesekbe helyezzék.
  5. Amennyiben a be nem tartott jogszabály miatt intézkedés történik a szállásadóval szemben úgy annak költségét a jogsértő köteles megtéríteni. Ez az intézkedés feljelentést és egyéb eljárást vonhat maga után.
 1. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
  1. 10.1.A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásaira szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
   1. 10.1.1.a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, létesítményt, illetve eszközöket,
   2. 10.1.2.a Vendég a szállás és szolgáltató hely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival vagy más Vendégekkel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
   3. 10.1.3.a Vendég fertőző betegségben szenved,
   4. 10.1.4.a Szerződő Fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.
  2. 10.2.Amennyiben a felek közötti Szerződés vis maior okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik
 1. Elhelyezési garancia
  1. 11.1.Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
  2. 11.2.A Szolgáltató köteles:a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
 1. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységeire vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Kelt: Csesznek, 2022.06.01.

Nagy Ádám
ügyvezető
Cheblon Kft.

ÁRKALKULÁCIÓ & FOGLALÁS

Állítsa össze egyedi ajánlatát! Kalkulálja ki és foglalja le pihenését online, azonnali visszaigazolással, pár lépésben, alig 2 perc alatt!

Ajánlatkérés

Kérje ajánlatunkat egyszerűen pár pillanat alatt! Legkésőbb 24 órán belül elküldjük Önnek személyre szabott árajánlatunkat!