Információk

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. A Szolgáltató adatai

Cheblon Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Cheblon Kft.

Székhelye: 8419 Csesznek, Wathay Ferenc utca 31.
 Cégjegyzékszám: 19-09-520820
 Adószám: 26302168-2-19

 

 1. Általános rendelkezések

2.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Szolgáltató tulajdonában lévő Ferrata Vendégház (8419 Csesznek, Wathay Ferenc utca 55-57.) nevében (a továbbiakban: „Szolgáltató”) szálláshely-szolgáltatási szerződést köt Vendégeivel. 

 

2.2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

 

2.3. Fogalommeghatározás

Szállásadó/Szolgáltató: jelen ÁSZF alkalmazásában a Cheblon Kft.

Vendég/Szerződő Fél: Egy belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy, aki szálláshely-szolgáltatást vesz igénybe, szálláshely-szolgáltatási szerződést megköt. A vendég általában egyúttal a szerződő fél. 

Szálláshely-szolgáltatási szerződés: A Szállásadó és a Szerződő Fél között megkötött szerződés, amely tartalmának közelebbi szabályozása az alábbiakban történik.

Felek/ Szerződő Felek: Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak.

 

 1. Szerződő Felek

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

 

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

 1. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Szolgáltató foglalás iránti igényt online foglalási rendszerén keresztül, e-mailben, továbbá telefax vagy postai levél formájában, valamint szállásközvetítő portálokon keresztül (írásban) fogad el. Bármilyen foglalás csak e-mailes megerősítés után érvényes. Online foglalási rendszeren keresztül leadott foglalás esetén kérjük, hogy a foglalási űrlapon megadott adatok helyességét, különösen az elérhetőségi és érkezési adatok vonatkozásában ellenőrizni szíveskedjen! 

 

4.2. Amennyiben a vendég a foglalásban megadott telefonszámon, illetve e-mail címen nem elérhető vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére, a szállásadó fenntartja a foglalás indokolás nélküli törlésének jogát, mellyel az szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó jogigény is megszűnik.

4.3. A szerződés a Vendég foglalására a Szolgáltató által írásban megküldött ajánlat elfogadásával és annak megerősítésével jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül, egyidejűleg a Szolgáltató által kibocsátott, jelen ÁSZF elfogadását is jelenti. 

 

4.4. Szállásközvetítő portálokon keresztül leadott foglalás esetén a szerződés a közvetítő által megküldött visszaigazolás napján a visszaigazolásban szereplő Vendéggel, mint Szerződő féllel jön létre és az ezen foglalások alapján létrejött szerződésekre is a Szolgáltató honlapján megtalálható Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

 

4.5. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződéskötésnek.

 

4.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szállásfoglalás visszaigazolásában meghatározott összegű – alapvetően 30% mértékű - előleg fizetését kösse ki amely nem visszatérítendő. Amennyiben az előleg a visszaigazolásban kitűzött határnapig nem érkezik be, akkor a Szolgáltató a szerződéstől egyoldalúan elállhat, ebben az esetben az ajánlati kötöttsége és szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. Az előleg meg nem fizetése esetén a szerződés Szolgáltató általi írásbeli felmondása hiányában a foglaláskor létrejött szolgáltatási szerződés továbbra is érvényben marad és a vendég általi lemondás, illetve meg nem jelenés esetén a szerződés 5. pontjában meghatározott kötbér fizetési kötelezettségek érvényesek.

 

4.7. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.7.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. Ebben az esetben szállásdíjat nem térítünk vissza. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.


 4.7.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.7.3. A szállás-szolgáltatás szállás korábbi időpontban való elfoglalásához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

 

4.8. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 1. Lemondási Feltételek

5.1. A megrendelt szállás kötbér fizetése mellett mondhatja csak le. A kötbér mértéke a foglalás összegének 30%-a.

 

5.2. Lemondást és módosítást kizárólag írásos formában tudunk elfogadni. 

 

5.3. 8 főt meghaladó csoportos foglalás esetére a 4.6. pont szerinti előleg megfizetése változatlanul szükséges.

 

5.4. Lemondás vagy a lemondás elmaradása esetén a kötbér fizetésétől függetlenül a szállásadó szálláshely-szolgáltatási kötelezettsége megszűnik és jogosult az igénybe nem vett szobát más vendég részére kiadni.

 

5.5. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 16:00 órát követően megszűnik.

 

5.6. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 óráig nem érkezik meg, vagy írásban nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesíthet. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

 

5.7. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek, csomagajánlatainak foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.

 

5.8. Szállásközvetítő portálokon (booking.com, szallas.hu) keresztül leadott foglalások esetén a lemondási feltételek a fentiektől eltérőek lehetnek és ezen szerződések esetén a foglalás időpontjában a portálokon megjelenő adatlapunkon szereplő és a visszaigazolásban is meghatározott lemondási feltételeket alkalmazzuk.

 

 1. Árak

6.1. A honlapunkon meghirdetett előfoglalási árak kizárólag az érkezés napját megelőző 45. napnál korábbi foglalásokra érvényesek. A szálláshely standard szobaárai a szálláshely szobáiban, vagy a Recepción kerülnek kifüggesztésre. 

 

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket előzetes értesítés mellett áthárítja a Szerződő félre.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapunkon (www.ferratavendeghaz.hu) kerülnek meghirdetésre. 

 

 1. Családi kedvezmények

Egy gyermek 4 éves koráig a szállás ingyenes, amennyiben két szülővel egy szobában tartózkodik. Egynél több 4 év alatti, illetve 4 éves kor feletti gyermekek elhelyezése pótágy felár megfizetése ellenében történik. Pótágyat a felnőttekre vonatkozó díj 50%-ért biztosít a szálláshely, 14 éves kor felett teljes szállásdíjat számítunk fel.

 

 1. Fizetés módja, garancia

8.1. A Szolgáltató a Szerződő Fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére, a szállásdíjra és az idegenforgalmi adó fizetésére érkezéskor tart igényt. 

 

8.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;

a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,

b) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére

c) Vendég a szállás megrendelésével, illetve az előleg megfizetésével elismeri a jelen feltételek szerint szolgáltatási szerződés létrejöttét és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 5. pontban foglaltak szerint fizetendő kötbér összegét az általa megfizetett előleg összegéből Szolgáltató levonja.

 

8.3. A Szerződő Fél számláját kiegyenlítheti forintban, és/vagy

a) bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes valuta vételi árfolyamán történik.

b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket – bankkártya, Szép kártya (MKB, K&H, OTP) – melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.

 

8.4. Előleg fizetéssel biztosított foglalás lemondása esetén Szolgáltató a megfizetett előleg összegéből visszafizetést teljesít. A visszafizetésre kerülő összeg

a) a befizetett előleg teljes összege akkor, ha a Szerződő fél az 5. pontban leírtak alapján kötbér fizetésére nem kötelezett,

b) a befizetett előlegnek az 5. pontban meghatározott kötbért meghaladó része, ha a Szerződő fél a szállást az 5. pontban meghatározott kötbérmentes lemondási időn túl mondja le.

A visszafizetést Szolgáltató a Szerződő fél által megadott számú bankszámlára történő banki átutalással teljesíti a jogalap tisztázását követő 5 munkanapon belül.

 

8.5. Bármely 8.2. - 8.4. pontokban meghatározott fizetési és visszafizetési mód alkalmazásával kapcsolatban felmerült költség a megrendelőt, mint Szerződő Felet terheli.

 

8.6. Ha bármilyen ok miatt a Szerződő Fél/Vendég által előre lefoglalt időszak vége előtt távozik a szállásról, abban az esetben is köteles a lefoglalt éjszakák szállásdíját kifizetni.

 

8.7. Az idegenforgalmi adót nem lehet Szép kártyával fizetni.

 

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1. A Vendég a szálláshely szobáit az érkezés napján 14:00 órától 18:00 óráig foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out). Amennyiben a vendég 18.00 óra után tervez megérkezni, azt feltétlenül szükséges telefonon vagy írásban jelezni a szállásadó felé.

 

9.2. Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 8:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka felszámításra kerül.

 

9.3 A vendégek részére nyújtott nem szállás szolgáltatás (egyéb szolgáltatások: játszótér, medence, dézsa) igénybevételi feltételeit a házirend határozza meg, mely a szolgáltatás helyén kerül kifüggesztésre. Apartman esetében a szálláshely az érkezéskor a helyszínen fizetendő, 100.000,- Ft mértékű kauciót fizetését írhatja elő, de ettől egyoldalúan el is tekinthet. A szállás és egyéb szolgáltatásoknak a vendégnek felróható okból történt nem rendeltetésszerű használata esetén egyszeri 20.000, - Ft-os rendkívüli takarítási költséget számolunk fel és fenntartjuk a jogot a berendezésekben keletkezett károk megtérítésének követelésére.

 

9.4. A wifi használat ingyenes, melynek jelszava a recepción elkérhető.

 

9.5. Az egyéb szolgáltatások, azaz a játszótér és a medence, valamint a dézsa ingyen használható, de csak saját felelősségre.

 

9.6. Masszás szolgáltatásra előre egyeztetett időpontban van lehetőség melyről bővebb felvilágosítás a recepción kérhető.

 

9.7. A szálláshelyen az itt tartózkodás ideje alatt szobánkként legfeljebb 2 db parkoló díjmentesen áll a vendégek rendelkezésére a szabad helyek függvényében. Kijelentkezés után – előzetes bejelentés alapján – a vendég gépkocsija legfeljebb 14 óráig további díj megfizetése nélkül a parkolóban maradhat, ezt követően napi 5.000, - Ft parkolási díjat számítunk fel.

 

9.8. A behajtó és a parkoló területén a mindenkori KRESZ szabályok vannak érvényben. A megengedett sebességhatár 5 km/h.

 

9.9. A parkoló területén nem lehet a gépjárművön nagyobb szerelést, karbantartást végezni. Kisebb javítás, karbantartás megengedett mindaddig, míg a terület tisztasága nem veszélyeztetett.

 

 1. Háziállatok, dohányzás

10.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat behozatalára nincs lehetőség.  

10.2. A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Dohányozni csak az erre kijelölt területen lehet.

10.3 Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület tűzbiztonsági berendezése működésbe lép vagy az épület berendezéseiben kár keletkezik az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles. A szobában történő dohányzás esetén távozáskor 20.000, - Ft extra takarítási díjat számolunk fel.

10.4. A kijelölt helyeken történő dohányzás esetén az udvaron, és a vendégház teljes területén cigaretta csikkek elhelyezése tilos, azokat összegyűjtve a szemetesekbe helyezzék.

10.5. Amennyiben a be nem tartott jogszabály miatt intézkedés történik a szállásadóval szemben úgy annak költségét a jogsértő köteles megtéríteni. Ez az intézkedés feljelentést és egyéb eljárást vonhat maga után.

 

 1. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásaira szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, létesítményt, illetve eszközöket,

b) a Vendég a szállás és szolgáltató hely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival vagy más Vendégekkel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,

c) a Vendég fertőző betegségben szenved,

d) a Szerződő Fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

 

11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés vis maior okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 

 1. Elhelyezési garancia

12.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

 

12.2. A Szolgáltató köteles:

a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli,

Házirend – Ferrata Vendégház, Csesznek

Bejelentkezés / Kijelentkezés:

A szálláshely az érkezés napján 14.00 órától az elutazás napján délelőtt 10.00 óráig áll rendelkezésre.

Bejelentkezés az érkezés napján 14.00 és 18.00 óra között történik, amennyiben korábbi vagy későbbi időpontban kíván bejelentkezni, azt csak előzetes egyeztetés mellett tudjuk garantálni.

Külön díjazás esetében lehetőség van a szállás korábbi időpontban való elfoglalásához, illetve a távozás napján tovább maradáshoz. Mindkét esetben előzetes egyeztetésre van szükség.

A lefoglalt időpont idő előtti elutazása esetén szállásdíjat nem térítünk vissza.

A szálláshelyet csak az előre egyeztetett létszámban vehetik igénybe a
 Vendégek melyet a szállásadó előzetes bejelentés nélkül ellenőrizhet.

A bejelentkezéskor köteles olvashatóan kitölteni a regisztrációs űrlapot melynek adatait a recepción dolgozó munkatárs az okmányok alapján egyezteti.

A Vendégeink látogatót csak és kizárólag a recepció tudtával, beleegyezésével fogadhatnak.

 Fizetés:

A szállásdíj és az idegenforgalmi adó fizetése legkésőbb érkezéskor történik. Ha valami miatt az Ön által előre lefoglalt időszak vége előtt távozik a szállásról, abban az esetben is köteles a lefoglalt éjszakák szállásdíját kifizetni.

Fizetési módok: készpénz, bankkártya, Szép kártya (MKB, K&H, OTP).

Az idegenforgalmi adót nem lehet Szép kártyával fizetni!

Parkoló használat:

A parkoló kamerával védett. A behajtó és a parkoló területén a mindenkori KRESZ szabályok vannak érvényben. A megengedett sebességhatár 5 km/h.

Szobánkként két parkoló ingyen biztosított a Vendégek számára.

A parkoló területén nem lehet a gépjárművön nagyobb szerelést, karbantartást végezni. Kisebb javítás, karbantartás megengedett mindaddig, míg a terület tisztasága nem veszélyeztetett.

Dohányzás:

A dohányzás és a nyílt láng használata az épületen belül szigorúan TILOS!

Csak a kijelölt helyeken szabad a dohányzás!

Tisztelettel megkérjük dohányzó Vendégeinket, hogy a tisztaság fenntartása érdekében az udvaron, és a vendégház teljes területén a csikkeket ne szórják el, hanem azokat összegyűjtve a szemetesekbe helyezzék.

Amennyiben a be nem tartott jogszabály miatt intézkedés történik a szállásadóval szemben úgy annak költségét a jogsértő köteles megtéríteni.

Ez az intézkedés feljelentést és egyéb eljárást vonhat maga után.

Szobák, berendezési tárgyak használata:

Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A szobák berendezését és felszerelését, beleértve a törölközőket, plédeket, ágyneműt stb. a házból kivinni tilos!

A bútorokat átrendezni kizárólag a tulajdonos beleegyezésével lehet.

Távozáskor a szobákat átnézzük és az esetleges károk okozása esetén, az ebből fakadó költségeket a vendéggel a helyszínen megtéríttetjük.

A szobákba gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot, közlekedési eszközöket (kerékpár, motor stb.) tilos bevinni, tárolni.

A szobából való távozáskor kérjük győződjön meg, hogy klíma, villany lekapcsolva vannak, illetve a vízcsapok el vannak zárva.

Bármilyen meghibásodást észlel kérjük azonnal, haladéktalanul jelezze a recepción, utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Az átadott szobakulcsok elvesztése esetén a Vendég haladéktalanul köteles szólni a recepción, illetve az ezzel járó költségeket megtéríteni (ajtó kinyitás, zárcsere stb.)

Étkezés:

Apartman: Az apartmanok jól felszerelt konyhával rendelkeznek, ahol lehetőség van egyszerű ételek elkészítésére.

A mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat.

Kérjük, a szobákban ne étkezzenek, ezt csak a konyhában, és az étkezőben tegyék!

Az étteremből ételt kivinni szigorúan tilos!

Takarítás:

A szobákat a Vendégek tisztán, kitakarítva veszik át, amennyiben probléma merül fel a tisztasággal jelezze a recepción, utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Ottlétük alatt takarítást nem végzünk, csak külön kérésre díj ellenében. Takarítási igényüket a recepción tudják jelezni.

Szemételhelyezés, kezelés:

A háztartási szemét gyűjtése az apartmanoknál a konyhában, szobáknál pedig a fürdőszobában elhelyezett szemetesekben lehetséges.

A szemetet ne hagyják a folyósokon, ajtók mögött, közösségi tereken.

Tűzrakás-bográcsozás, flekkenezés:

Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen a kijelölt farakásból, szélcsendben, egy vödör oltóvízzel felszerelkezve lehet.

A tűzrakás után kérjük a Vendégeket a szemét eltávolítására és a parázs leöntésére.

Tűzvédelem:

A tűzvédelmi szabályzatot minden Vendég köteles betartani. A menekülési útvonal ábrája a folyóson megtalálható.

Szolgáltatások:

A Vendégek részére a parkoló ingyenes.

A wifi használat ingyenes melynek jelszava a recepción elkérhető.

A játszótér és a medence ingyen használható, de csak saját felelősségre.

Masszás szolgáltatásra előre egyeztetett időpontban van lehetőség melyről bővebb felvilágosítás a recepción kérhető.

Háziállat behozatalára nincsen lehetőség.

Egyéb:

A szobában felejtett értékeket 2 hónapig áll módunkban megőrizni, s amennyiben jelzik felénk a megadott időponton belül a megadott címre postázzuk.

A Vendégek és a szomszédok nyugalmának biztosítása miatt, az apartmanokban és a szobákban 22.00 – 08.00 óra között tilos hangoskodni, zenélni vagy zenét hallgatni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szállásadónak nem áll módjában felelősséget vállalni és kártérítést fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, jégeső, tűz, áramszünet, parkolóban keletkezett sérülések stb.).

A szállásadó fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő, a házirendet be nem tartó vendégeket nem fogadja, illetve a szállásról azonnal eltávolítja.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a FERRATA VENDÉGHÁZ MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL

 

 

A Cheblon Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Cheblon Kft.) az általa üzemeltetett Ferrata Vendégház (8419 Csesznek, Wathay Ferenc utca 55-57.) működésével kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi tájékoztatást adja:

 

Adatkezelő megnevezése:                  Cheblon Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:            Cg.19-09-520820

Adatkezelő székhelye:                       8419 Csesznek, Wathay Ferenc utca 31.

Adatkezelő e-elérhetősége:                cheblonkft@gmail.com

Adatkezelő képviselői:                       Rábely László ügyvezető

 

 

 1. ADATKEZELÉSEK 
 1. Szállásfoglalással kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelés célja: szállásfoglalás

 

Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (2016/679 EU Rendelet 6. cikkének a) pontja 

szerint). 

 

Kezelt adatok köre:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

teljes név

felhasználó azonosítása

e-mail cím

felhasználó azonosítása

anyja neve

felhasználó azonosítása

lakcím

felhasználó azonosítása

telefonszám

kapcsolattartás

***

***

 

Adatkezelés időtartama: a foglalás fennállásának végét követő 30 nap.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud az vendégházban megszállni.

 

 

 1. Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés

 

Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (2016/679 EU Rendelet 6. cikkének a) pontja 

szerint). 

 

Kezelt adatok köre:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

teljes név

felhasználó azonosítása

e-mail cím

felhasználó azonosítása

telefonszám

kapcsolattartás

***

***

 

Adatkezelés időtartama: a kérdés megválaszolását követő 30 nap, ajánlatadás esetén az ajánlat érvényességi idejét követő 8 nap.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem kap választ a kérdéseire, ill. nem tud ajánlatot kérni.

 

 1. Fizetéssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelés célja: szállás és szolgáltatások ellenértékének kifizetése

 

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (2016/679 EU Rendelet 6. cikkének b) pontja szerint). 

 

Kezelt adatok köre:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

teljes név

felhasználó azonosítása

e-mail cím

felhasználó azonosítása

anyja neve

felhasználó azonosítása

lakcím

felhasználó azonosítása

telefonszám

kapcsolattartás

adószám/adóazonosító jel

számviteli kötelezettség teljesítése

***

***

 

Adatkezelés időtartama: a számla kiállításától számított 8 év.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud az vendégházban megszállni.

 

 1. WIFI-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelés célja: a szálláshelyen vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása

 

Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása (2016/679 EU Rendelet 6. cikkének a) pontja szerint). 

 

Kezelt adatok köre:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

mobileszköz azonosítója

felhasználó azonosítása

mobileszköz típusa

felhasználó azonosítása

csatlakozás dátuma, ideje és helye

felhasználó azonosítása

adatmennyiség

felhasználó azonosítása

IP-cím

felhasználó azonosítása

 

Adatkezelés időtartama: a vezeték nélküli internetkapcsolat megszakításakor azonnal.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud a vendégházban internetezni.

 

 1. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelés célja: a vendégek és érdeklődők ellátása információkkal

 

Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása (2016/679 EU Rendelet 6. cikkének a) pontja szerint). 

 

Kezelt adatok köre:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

teljes név

felhasználó azonosítása

e-mail cím

felhasználó azonosítása

 

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem kap naprakész információkat.

 

 1. ADATFELDOLGOZÁS 

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

 

 1. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az cheblonkft@gmail.com e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

 

 1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés 

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (e-mailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az Érintett részére, kivéve, ha az Érintett azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

 

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

 

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat e-mailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Adatkezelő az Érintett rendelkezésére.

 

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a III. 1.- 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve az V. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

 1. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban vagy az Adatkezelő üzleteinek valamelyikében személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 

 1. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Érintett írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az Érintett tiltakozása megalapozott, az adatot Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az Érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

 

 1. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; 
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, 
 • az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adtakezelő rendszerében megtalálható az Érintett által átadott „saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül.  Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

 

Az Érintett a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adtakezelő rendszerében.

 

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő betudja azonosítani az igénylő Érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az Érintett e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha nem kéri adatainak törlését is.

 

 1. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az érintett Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

 

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő ügyvezetője dönt.  Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az Érintettet.

 

Az Érintett tiltakozni írásban (e-mailben vagy postai úton) tud.

 

 1. KÉRELEM TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE, ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp az III. 1-6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósá